Applause

 

V okviru projekta Applause bomo s Kemijskim inštitutom, Naravoslovno tehniško fakulteto in Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani raziskali potencial invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, ki rastejo na območju Mestne občine Ljubljane, kot surovin za pridobivanje barvil, ki bodo primerna za barvanje tekstila, tiskanje papirja, za vključitev v hibridne prevleke, ki bodo med drugimi uporabljene tudi v sončnih celicah. Spoznali bomo tudi recepture za barvanje tekstilij in potisk papirja izdelanega iz invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst. Osredotočili se bomo na japonski dresnik, kanadsko zlato rozgo, orjaško zlato rozgo, octovec in žlezovov nedotiko.

Projekta smo se lotili delovno, tako, da so učenci 9.a očistili japonski dresnik na šolskem prostoru.

 

Dostopnost