Bralci dobre volje

 

Branje je spretnost, ki jo vsakodnevno potrebujemo. Uporabljamo jo za učenje, ustvarjanje, razmišljanje in razvedrilo. Prav zato si želimo, da bi naši otroci radi segali po dobrih knjigah. Bralci dobre volje v proces učenja branja vključujemo socialne stike in različne predstavitve prebranega, ki povečujejo motivacijo in posredno izboljšujejo kakovost branja.

Cilji projekta:

  • razvijanje bralne zmožnosti,
  • povečanje bralne motivacije,
  • umestitev učenca-bralca v socialno okolje,
  • spoznavanje različnih zvrsti besedil,
  • literarno ustvarjanje in priprava predstavitev.

 

Metode in dejavnosti za doseganje ciljev:

  • ustvarjanje spodbudnega bralnega okolja (privlačni in udobni bralni kotički v razredu, v avli…),
  • branje kot socialna dejavnost in način medgeneracijskega povezovanja in sodelovanja: (bralna srečanja-branje drug drugemu, branje mlajšim-povezovanje po vertikali v šoli, branje otrokom v vrtcu in branje starejšim ,
  • uporaba IKT, (e-bralniki kot pripomoček za branje, ki omogoča hiter dostop do različnih virov, in kot medij, preko katerega bi si učenci izmenjavali lastna besedila).
Dostopnost