NPZ

 

Koledar NPZ

 

6. razred

30. november 2023
Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. razreda, ki bodo opravljali NPZ

7. maj 2024
Slovenščina

9. maj 2024
Matematika

13. maj 2024
Angleščina

7. junij 2024
Seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ

Od 7. do 11. junija 2024
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu

19. junija 2024
RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. razredu

24. junij 2024
Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 6. razreda

9. razred

1. september 2023
Objava ministrovega sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ

30. november 2023
Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ (razen Ljudske univerze)

7. maj 2024
Slovenščina

9. maj 2024
Matematika

13. maj 2024
Likovna umetnost (tretji predmet)

3. junij 2024
Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu

3. do 6. junija 2024
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu

11. junij 2024
RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 9. razredu

14. junij 2024
Razdelitev obvestil o dosežku učencem 9. razreda

Dostopnost