ANGLEŠČINA

Tekmovanja v znanju:

Učenci od 6. do 9. razreda so se udeležili tekmovanj iz znanja angleščine. Tekmovanja so potekala na šolski in državni ravni.

Rezultati:

  • 6. razred: Na državni ravni je 6 učencev doseglo bronasto in 4 učenci srebrno priznanje.
  • 7. razred: Na državni ravni je 5 učencev doseglo srebrno priznanje.
  • 8. razred: Na državni ravni sta 2 učenca dosegla srebrno in 1 učenec bronasto priznanje. 
  • 9. razred: Na državni ravni sta 2 učenki dosegli srebrno in 1 bronasto priznanje.

Bralna značka EPI Reading Badge:

V letošnjem šolskem letu so pri angleški bralni znački sodelovali učenci od 3. do 9. razreda. Kot vsako leto se je tudi letos izkazalo, da je na naši šoli veliko bralcev, ki so tudi letos dosegli lepe rezultate.

Rezultati:

  • Zlata priznanja: 143
  • Srebrna priznanja: 80
  • Priznanja za sodelovanje: 30

NEMŠČINA

Na nemški bralni znački EPI Lesepreis je sodelovalo 36 učencev, od tega jih je 17 doseglo zlato in 19 srebrno priznanje.

FRANCOŠČINA

Tekmovanja v znanju:

9. razred: na državni ravni je ena učenka osvojila zlato priznanje, drugo mesto v državi.

Bralna značka Beremo francosko:

Bralno značko je uspešno opravilo 5 učencev.

  • 8. razred: 2 učenki
  • 9. razred: 3 učenci

Tekmovanje v pripravi francoskih slaščic Zlati makron

Udeležile  so se 4 učenke iz 7. in 8. razreda – rezultati tekmovanja še niso znani.

Iskreno čestitamo za dosežene rezultate!

Aktiv tujih jezikov

Dostopnost