Status športnika in mladega umetnika

Šola dodeljuje status učencem tretje triade, kadar izpolnjujejo vse pogoje, določene z zakonom in Pravili o prilagajanju šolskih obveznosti za perspektivnega in vrhunskega športnika oziroma mladega umetnika na OŠ Trnovo. Predlog za pridobitev statusa podajo učenčevi...

Prevzem učbenikov iz učbeniškega sklada

Prevzem učbenikov iz učbeniškega sklada za šol. leto 2021/22Učenci, ki še niso prejeli učbenikov iz učbeniškega sklada, lahko učbenike prevzamejo:- učenci 3.-5. r. v četrtek, 2. 9. 2021, in petek, 3. 9. 2021, na lokaciji Campus v knjižnici,- učenci 6.-9. r. v...

Uvodne informacije ob začetku šolskega leta

Uvodne informacije ob začetku šolskega leta: 1.razred – Rakovnik 2.a – Rakovnik 2.b – 5. razred – Kampus 6. – 9. razred – Zavod sv. Stanislava Posnetek zbirnih mest v Trnovem za odhod na nadomestne lokacije Vodstvo...

Prevzem spričeval

Učenci, ki 24. 6. 2021, niso prevzeli spričeval, lahko spričevalo prevzamejo: od ponedeljka, 28. junija 2021, do srede, 30. junija 2021, med 7.30 in 8.30 ter med 13.00 in 14.30 v tajništvu šole,v torek, 24. avgusta 2021, in četrtek, 26. avgusta 2021, med 7.30 in...

Dan dejavnosti za 6., 7. in 8. razred

V torek, 22. 6. 2021, bo za učence 6., 7. in 8. razreda organiziran športni dan in sicer: 6. razred: Pohod Dejavnost bo potekala od 7.30 do 12.15, učenci potrebujejo opremo primerno za pohod. 7. razred:  Športne igre Dejavnost bo potekala od 7.30 do 12.00, učenci...
Dostopnost