Kljub pandemiji nas prijateljstvo povezuje tudi na daljavo

Kljub pandemiji nas prijateljstvo povezuje tudi na daljavo

Zaradi izrednih razmer v času pojava korona virusa in prenove OŠ se pevske vaje na šoli ne odvijajo, a prijateljske vezi nas vežejo tudi na daljavo. Na srečanjih preko svetovnega spleta smo kuharice predebatirale številne recepte, delili smo si domače zanimivosti...

Predstavitev delčka slovenske kulturne zakladnice

V okviru projektnega dela na šoli smo ob srečanju sodelavcev šole s kolegi iz drugih Evropskih držav februarja 2020 zapeli tudi Trnovci. V kratkem programu smo predstavili tri slovenske ljudske pesmi: »Ribce po Murjici pvavajo« prihaja iz Ziljske doline, »Dober večer«...
Trnovci prepevali v Domu upokojencev Center Tabor, Enota Poljane

Trnovci prepevali v Domu upokojencev Center Tabor, Enota Poljane

Ob bližajočem slovenskem kulturnem prazniku smo Trnovci 4. 2. 2020 v Domu upokojencev Center Tabor, Enota Poljane, v Ljubljani, zapeli dvanajst ljudskih in umetnih skladb, med njimi Prešernovi Luna sije in Strune, ter dogodek popestrili z deklamacijo Vrba.  Občinstvo...
Dostopnost