Plavalni tečaj

Znanje plavanja je življenjskega pomena, zato naj bi ob zaključku devetletne osnovne šole znal plavati vsak učenec. Mestna občina Ljubljana se loteva odpravljanja plavalnega neznanja sistematično in s tem uresničuje javni interes po zagotavljanju pogojev vsakemu otroku. Vsi učenci ljubljanskih osnovnih šol imajo možnost pridobivanja plavalnega znanja v rednem programu učenja plavanja in vključevanje v dopolnilne programe, ki jih ponujajo ljubljanska plavalna društva.

Za šolsko leto 2017/2018 je Mestna Občina Ljubljana, Oddelek za šport, razpisala naslednje programe učenja plavanja za šoloobvezne otroke, katerih vodja je Marko Lebar (v vse programe je vključena tudi naša šola):

  • program prilagajanja na vodo in učenje plavanja v 1. razredih (financira MOL)
  • program učenja plavanja v 3. razredih (financira MOL)
  • program preverjanja znanja plavanja v 6. razredu (financira MOL)
  • program učenja plavanja neplavalcev v 7. razredu (brezplačno!!!)

 

V šolskem letu 2019/2020 bo plavalni tečaj potekal v naslednjih terminih:

1. razred:  od 4. 11. 2019 do 15. 11. 2019 (Tivoli)

3. razred:  od 18. 11. 2019 do 29. 11. 2019 (Tivoli)

 

Dostopnost