4. razred – letna šola v naravi

V šolskem letu 2019/20 bomo za učence 4. razreda organizirali letno šolo v naravi v Moravskih Toplicah – Terme 3000 s pestrim programom raznolikih dejavnosti (plavanje, športne aktivnosti in sprostitvene dejavnosti).

Namen šole v naravi je:

 • učenje in izpopolnitev veščine plavanja;
 • povezovanje znanja različnih predmetnih področij,
 • navajanje na samostojnost;
 • navajanje na življenje v skupini, upoštevanje skupnih pravil;
 • krepitev odnosa učitelj – učenec (medsebojno zaupanje in spoštovanje);
 • osebna higiena (vzdrževanje osebne higiene, urejanje sob…)
 • spoštovanje bontona (odnos do osebja, kulturno prehranjevanje…)

Termin: 25. – 29. maj 2020

Vir slike: https://www.sava-hotels-resorts.com

6. razred – zimska šola v naravi

V šolskem letu 2019/20 bomo za učence 6. razreda organizirali zimsko Hotelu ZARJA (Frajhajm 34, 2208 POHORJE).

Namen šole v naravi je:

 • učenje in izpopolnitev športne veščine na smučeh- alpskega smučanja, bordanja (po
  potrebi);
 • krepitev tesnejših medvrstniških odnosov (prispevek k socializaciji učencev,
 • izboljšanje odnosov med razredi);
 • navajanje na samostojnost, novo okolje;
 • navajanje na življenje v skupini, upoštevanje skupnih pravil;
 • seznaniti učence z novo športno dejavnostjo, ki jih ni mogoče izvajati med rednim
  poukom v šoli, ter jih s tem uvajati v koristen in zdrav način preživljanja prostega časa v vseh starostnih obdobjih;
 • krepitev odnosa učitelj-učenec, ki ga oblikuje medsebojno zaupanje in spoštovanje.

Termin: 2. – 6. marec 2020

Vir slike: www.hotel-zarja.si

Dostopnost