Šolska svetovalna služba

Le v rasti, preoblikovanju in spreminjanju
najdemo res pravo varnost.
A. M. Lindbergh

Šolska svetovalna služba (ŠSS) je na razpolago učencem in učiteljem. Na osnovi zakonskih predpisov pomaga pri reševanju perečih problemov v zvezi s šolanjem in odraščanjem naših učencev. Skupaj s starši, učitelji in vodstvom šole deluje timsko in / ali individualno.

Poleg realizacije delovnih nalog, ki so za svetovalno službo predvidene in opredeljene v uradnih predpisih, skuša vsem potrebnim poiskati ustrezno obliko pomoči. V ta namen se povezuje tudi z različnimi zunanjimi institucijami. Vse aktivnosti izvaja izključno s soglasjem staršev in učiteljev, saj je le tako lahko učinkovita pri reševanju težav učencev, oblikovanju njihove pozitivne samopodobe ter doseganju optimalne šolske uspešnosti.

Stik lahko navežete:

  • s socialno pedagoginjo Natalijo Plajnšek glede vsega, kar vas skrbi v zvezi s poklicno orientacijo in štipendiranjem šolskimi novinci oz. vpisi v šolo, prešolanjem ter učno-vzgojno ter drugo problematiko,tel.: 420 13 57 (natalija.plajnsek@os-trnovo.si),
  • s socialno delavko Barbaro Ogrin glede socialno pedagoškega dela (letna šola v naravi, mladinski tabori, raziskovalne naloge, valeta), urejanje soc. varstvenih pravic, reševanje socialnih in drugih stisk, tel.: 420 13 57 (barbara.ogrin@os-trnovo.si).

Pogovori so lažji in učinkovitejši, če imajo vsi sodelujoči čas zanje. Pred pogovorom je zaželen dogovor po telefonu ali preko elektronske pošte.

Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za VIZ

 

Starši in delavci v vzgojno-izobraževalnih zavodih imamo odgovorno nalogo pri vzgoji otrok in mladostnikov. Včasih ugotavljamo tudi neljube dogodke, ki jih ne smemo prezreti. Pri obravnavi nas zavezuje Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode. Več podrobnosti lahko preberete tukaj.

Dostopnost