Učbeniški sklad

Učbeniški sklad šole učencem omogoča, da si v šoli izposodijo učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku. Pri načinu poučevanja, ki ga izvajamo na naši šoli, je učbenik le eno od učnih sredstev, ki jih uporabljamo. Učence navajamo na uporabo različnih virov pri pridobivanju informacij in znanj.

Učbenike, ki jih bodo učenci uporabljali pri pouku, predlaga in določi strokovni aktiv učiteljev posameznega predmeta, ki ugotovi, kateri izmed učbenikov, ki jih predpisuje Katalog potrjenih učbenikov ZRŠŠ, je najprimernejši za načrtovani način dela.

Izposoja učbeniških kompletov na naši šoli poteka organizirano in po točno določenem postopku, ki se ga držimo učenci, učitelji in skrbnica učbeniškega sklada tako, da v zadnjem tednu pouka učenci vrnejo komplete učbenikov, ki so jih imeli izposojene v tekočem šolskem letu ter konec avgusta in v začetku septembra prevzamejo komplet učbenikov za naslednje šolsko leto. Učenci in starši so odgovorni za izposojene učbenike in vsako šolsko leto vrnejo nepoškodovane komplete v celoti.

Za učence, ki se na našo šolo vpišejo med letom ali v začetku šolskega leta, izposojo iz učbeniškega sklada urejamo individualno.

Učbeniški sklad šole je dobro založen in se vsako leto povečuje, dopolnjuje in obnavlja. Seznami učbenikov, ki jih učenci dobijo iz šolskega učbeniškega sklada za naslednje šolsko leto, se nahajajo spodaj.

 

Učbeniški sklad za šolsko leto 2020/21

Učenci, ki so prijavljeni v učbeniški sklad, prejmejo učbenike iz sklada in jih na koncu šolskega leta vrnejo v knjižnico. Učenci, ki niso prijavljeni v sklad, imajo svoje učbenike.

1. in 2. razredu prejmejo učenci brezplačno tudi delovne zvezke.

»Učbeniki za na klop« se ne izposodijo iz učb. sklada; tisti učenci, ki si učbenike kupijo sami,  učbenikov za na klop ne kupijo. Razdeli jih učitelj pri pouku in jih uporabljajo samo v šoli.

1. razred
 • Lili in Bine 1, mali komplet medpredmetni delovni zvezki za 1. razred s prilogo, Ljubljana, Rokus Klett, EAN: 383-107-592-79-88 (delovni zvezek, ki je del sklada)
 • Računam z Lili in Binetom 1, vadnica za matematiko, EAN: 978-961-271-70-56 (gratis)

2. razred
 • Lili in Bine NOVI PRIJATELJI 2, samostojni delovni zvezek za matematiko s prilogami, Ljubljana, Rokus Klett, EAN: 978-961-292-01-97 (delovni zvezek, ki je del sklada)
 • Lili in Bine NOVI PRIJATELJI  2, samostojni delovni zvezek za spoznavanje okolja s prilogami, Ljubljana, Rokus Klett, EAN: 978-961-292-02-10 (delovni zvezek, ki je del sklada)
 • Računam z Lili in Binetom 2, vadnica za matematiko, EAN: 383-107-592-56-25 (gratis)

3. razred
 • N. Grošelj, M. Ribič: Lili in Bine 3, učbenik za spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole, Lj., Rokus Klett, 2013 (učbeniški sklad) koda: 97-89-612-712-778
 • M. Kordigel: Lili in Bine 3 – berilo za slovenščino v tretjem razredu osnovne šole, Ljubljana, Rokus Klett, 2013, koda: 97-89-612-712-785 (učbeniški sklad)
 • M. Kramarič, M. Kern: Lili in Bine 3 – učbenik za slovenščino v 3. razredu OŠ, Ljubljana, Rokus Klett, koda: 97-896-127-127-61 (učbeniški sklad)
 • Rajšp, J. Žic: Lili in Bine 3, samostojni delovni zvezek za matematiko v 3. razredu osnovne šole, Ljubljana, Rokus Klett, EAN: 383-107-592-56-70 (delovni zvezek, ki je del sklada)
 • M. Kern, M. Pipan, M. Kramarič: Lili in Bine 3, samostojni delovni zvezek za slovenščino, Ljubljana, Rokus Klett, EAN: 383-107-592-56-94 (delovni zvezek, ki je del sklada)
 • S. Osterman: Računanje je igra 3, zbirka nalog za matematiko v 3. razredu osnovne šole, Jesenice, Antus, EAN: 383-001-714-54-35 (delovni zvezek, ki je del sklada)
4. razred
 • M. Umek: Družba in jaz 1, učbenik za družbo za 4. razred osnovne šole, 9. prenovljena izdaja, 4. natis, Ljubljana, Modrijan, 2013, ISBN 978-961-241-629-4 (učbeniški sklad)
 • M. Blažič: Radovednih pet. Berilo za 4. razred osnovne šole, Ljubljana, Rokus Klett, 2015, EAN: 383-107-592-5748 (učbeniški sklad)
 • M. Blažič: Radovednih pet 4, učbenik za slovenščino – jezik, Ljubljana, Rokus Klett, 2014, EAN: 97-896-127-133-79
 • P. Mežnar: Radovednih pet. Naravoslovje in tehnika 4. Učbenik za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole, Ljubljana, Rokus Klett, 2017, ISBN: 978-961-271-320-1 (učbeniški sklad)
 • H. Puchta: Super Minds 1, učbenik z DVD-romom, Ljubljana, Rokus Klett, 2018, ISBN/EAN: 978-961-2718-770 (učbeniški sklad)
5. razred
 • Blažič et al: Radovednih pet. Berilo za slovenščino – književnost v 5. razredu osnovne šole, Ljubljana, Založba Rokus Klett, EAN: 383-107-592-5731 (učbeniški sklad)
 • Radovednih pet 5, učbenik za slovenščino – jezik, Ljubljana, Rokus Klett, EAN 383-107-592-7421
 • M. Umek: Družba in jaz 2: družba za 5. razred osnovne šole, 9. prenovljena izdaja, Ljubljana, Modrijan, 2012, ISBN: 978-961-241-631-7 (učbeniški sklad)
 • Radovednih pet. Naravoslovje in tehnika 5, Ljubljana, Rokus Klett, 2015, ISBN: 383-107-5927-032 (učbeniški sklad)
 • G. Torkar, Gospodinjstvo 5, prenovljeno, učbenik za gospodinjstvo za 5. r, Ljubljana, Rokus Klett, ISBN: 97896-127-100-57 (“učbenik za na klop”)
 • H. Puchta: Superminds 2, učbenik z DVD-romom za angleščino v 5. r OŠ, Ljubljana, Rokus Klett, 2018, ISBN/EAN: 97-896-127-18-794 (učbeniški sklad)
6. razred
 • B. Golob: Berilo 6. Kdo se skriva v ogledalu, berilo za 6. razred osnovne šole, 2. prenovljena izdaja, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2015, ISBN: 978-961-01-0659-3 (učbeniški sklad)
 • J. Berk: Skrivnosti števil in oblik, učbenik za matematiko za 6. razred, 2. izd., Lj., Rokus Klett, 2013, ISBN: 978-961-271-293-8 (učbeniški sklad)
 • Diana Goodey in Noel Goodey: Messages 1, New edition, učbenik za angleščino v 6. r. osnovne šole, 1. izd., 2. ponatis, Ljubljana, Rokus Klett, 2016, ISBN: 978-961-271-363-8 (učbeniški sklad)
 • Šorgo, Glažar, Slavinec, Aktivno v naravoslovje 1, učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole, Ljubljana, DZS, 2012, ISBN 978-961-02-0115-1 (učbeniški sklad)
 • H. Verdev: Raziskujem preteklost 6, učbenik za zgodovino v 6. razredu OŠ, 2. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2016, ISBN: 978-961-271-716-2 (učbeniški sklad)
 • Senegačnik: Moja prva geografija, Ljubljana, Modrijan, 2016, ISBN: 978-961-241-699-7 (učbeniški sklad)
 • Vrbančič, Prel: Glasbena umetnost 6, učbenik za glasbeno vzgojo v 6. r, Ljubljana, MKZ, 2017, koda: 978-9610-144-717 (učbeniški sklad)
 • M. Dermelj: Gospodnijstvo za šestošolc(k)e, Ljubljana, Založba I2, 2016, ISBN: 978-961-6348-904 (“učbeniki za na klop”)
 • T. Tacol: Likovno izražanje 6 – učbenik za likovno vzgojo v 6. razredu osnovne šole, Ljubljana, Debora, 2005, ISBN: 961-6525-11-5 (“učbeniki za na klop”)
 • S. Androlić: Prava tehnika 6, učbenik za tehniko in tehnologijo v 6. razredu OŠ, Ljubljana, Rokus Klett, 2018, EAN: 97896-127-18-558 (“učbeniki za na klop”)
 • F. Florjančič: Tehnika 6, učbenik za tehniko in tehnologijo v 6. razredu OŠ, Ljubljana, DZS, 2009, EAN: 97-886-341-36-715 (“učbeniki za na klop”)
7. razred
 • Berta Golob, Mojca Honzak: Berilo 7, Sreča se mi v pesmi smeje (prenovljeno), učbenik za slovenščino – književnost v 7. razredu osnovne šole, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2015, ISBN: 978-961-01-0831-3
 • Robič, Berk, Draksler: Skrivnosti števil in oblik 7, prenovljeno, Ljubljana, Rokus Klett, 2012 EAN: 9789612712228 (učbeniški sklad)
 • Noel Goodey, Diana Goodey, David Bolton: Messages 2, New Edition, učbenik za angleščino v 7. razredu osnovne šole, Ljubljana, Rokus Klett, 2015, EAN: 9789612716721 (učbeniški sklad)
 • A. Pesek: Glasba danes in nekoč 7 (prenovljeno), učbenik z dodatkom za glasbo v 7. razredu OŠ, Ljubljana, Založba Rokus Klett, 2012, koda: 9789-612-712-303 (učbeniški sklad)
 • J. Senegačnik, Drobnjak: Geografija Evrope in Azije, Ljubljana, Modrijan, 2015, ISBN: 978-961-241-318-7 (učbeniški sklad)
 • Snoj, Razpotnik: Raziskujem preteklost 7, učbenik z dodatkom za zgodovino v 7. razredu OŠ. Ljubljana, Rokus Klett, 2009, EAN: 97-896-127-122-97 (učbeniški sklad)
 • Šorgo, B. Čeh, M. Slavinec: Aktivno v naravoslovje 2, učbenik za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole, Ljubljana, DZS, 2013, ISBN 978-961-02-0252-3 (učbeniški sklad)
 • Čepič: Državljanska in domovinska vzgoja ter etika, učbenik za 7. razred, Ljubljana, i2, 2012 (»učbenik za na klop«)
 • S. Fošnarič, D. Slukan, J. Virtič: Tehnika in tehnologija 7, učbenik za 7. razred, Izotech založba, 2012, ISBN: 961-91048-2-X (»učbenik za na klop«)
 • D. K. Černe: Prava tehnika 7, učbenik za tehniko v 7. razredu OŠ, Ljubljana, Rokus Klett, 2018, EAN/ISBN 97-896-127-18-565 (učbeniki za na klop)
 • B. Aberšek: Tehnika 7, učbenik za tehniko in tehnologijo v 7. r OŠ, Ljubljana, DZS, 2000, EAN/ISBN: 9788-634-124-255 (“učbeniki za na klop”)
8. razred
 • M. Honzak: Dober dan življenje, berilo, Ljubljana, MKZ, 2003, ISBN: 9 788611 158983 (učbeniški sklad)
 • Marja Bešter Turk et al: Slovenščina za vsak dan 8 (prenovljeno), Ljubljana, Rokus Klett, 2010, EAN: 978 961 271 01 63 (»učbenik za na klop«)
 • Jože Berk: Skrivnosti števil in oblik 8,učbenik, Ljubljana, Rokus Klett, 2013, ISBN: 978 961 271 224 2 (»učbeniški sklad«)
 • D. Goodey: Messages 3, New Edition, Ljubljana, Rokus Klett, 2016, ISBN: 978-961-271-674-5 (učbeniški sklad)
 • A. Pesek:Glasba danes in nekoč 8 (prenovljeno), učbenik z dodatkom za prenovo za glasbo v 8. razredu osnovne šole, Ljubljana, Založba Rokus Klett, 2012, koda:97-89-612-71-23-27 (“učbeniki za na klop”)
 • K. Kolenc: Geografija Afrike in Novega sveta za 8. razred osnovne šole, učbenik, Ljubljana, Modrijan, 2016, ISBN: 978-961-241-425-2 (učbeniški sklad)
 • Anita Mirjunić, Jelka Razpotnik, Damijan Snoj: Raziskujem preteklost 8 (prenovljen), Ljubljana, Rokus Klett, 2006, EAN: 961-209-624-4 (učbeniški sklad)
 • Marošević: Fizika + 8, učb. za fiziko v 8. r, Lj., Rokus KLett, 2015, koda: 978-961-271-6158 (učbeniški sklad)
 • M. Vrtačnik: Moja prva kemija, učbenik za 8. in 9. razred osnovne šole, Ljubljana, Modrijan, 2015, koda: 978-961-241-719-2 (učbeniški sklad)
 • M. Svečko: Spoznavam svoje telo, Ljubljana, DZS, 2013, ISBN 978-961-020-080-2 (učbeniški sklad)
 • Jesenko: Državljanska in domovinska vzgoja ter etika, MKZ, 2010 (»učbenik za na klop«)
 • Fošnarič: Tehnika in tehnologija 8 (prenovljena), učbenik za tehniko in tehnologijo v 8. razredu osnovne šole, Ljubljana, Izotech, 2012, ISBN: 978-961-6740-28-9 (“učbeniki za na klop”)
 • D. Pešaković: Prava tehnika 8, učbenik za tehniko in tehnologijo v 8. razredu OŠ, Ljubljana, Rokus Klett, 2018, ISBN/EAN 97-896-127-18-572 (“učbeniki za na klop”)
 • B. Aberšek: Tehnika 8, učbenik za tehniko in tehnologijo v 8. razredu OŠ, Ljubljana, DZS, 2005, ISBN/EAN: 97886-341-27-485 (“učbeniki za na klop”)
9. razred
 • Marija Bešter, Martina Križaj Ortar: Slovenščina za vsak dan 9, prenovljeno, Ljubljana, Rokus Klett, 20111, EAN: 9789612711214 (»učbeniki za na klop«)
 • M. Honzak: Skrivno življenje besed: berilo za 9. razred osnovne šole, 1. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2002, (učbeniški sklad) ISBN: 9 788611 161389
 • J. Berk: Skrivnosti števil in oblik 9, učbenik, Ljubljana, Rokus Klett, 2015, ISBN: 978 961 271 295 2(»učbeniški sklad«)
 • D. Goodey: Messages 4. Učbenik za pouk angleščine v 9. razredu osnovne šole, New Edition, Ljubljana, Rokus Klett, 2016, ISBN: 878-961-271-700-1 (učbeniški sklad)
 • Jurij Senegačnik: Geografija Slovenije, učbenik, Ljubljana, Modrijan, 2014, ISBN: 9789612416270 (učbeniški sklad)
 • J. Razpotnik: Raziskujem preteklost 9. Učbenik za zgodovino za 9. razred osnovne šole, 2. natis, Ljubljana, Rokus Klett, 2005 (učbeniški sklad), koda: 9 789612 094751
 • Marošević + 9, učbenik za fiziko v 9. r, Lj., Rokus Klett, 2015, koda: 978-961-271-6431 (učbeniški sklad)
 • M. Vrtačnik: Moja prva kemija, učbenik za 8. in 9. razred osnovne šole, Ljubljana, Modrijan, 2015, koda: 978-961-241-719-2 (učbeniški sklad)
 • A. Geržina, S. Vidmar: Biologija 9 – učbenik za 9. razred OŠ, Ljubljana, DZS, 2020, ISBN: 978-961-02-0990-4 (»učbeniški sklad«)
 • Pesek: Glasba danes in nekoč 9, Ljubljana, Rokus Klett, 2015, ISBN: 97-89-612-716-523 (»učbenik za na klop«)
Dostopnost