NPZ

 

Koledar NPZ

 

6. razred

2230. november 2021
Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. razreda, ki bodo opravljali NPZ

4. maj 2022
Slovenščina

6. maj 2022
Matematika

10. maj 2021
Angleščina

7. junij 2022
Seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ

Od 7. do 9. junija 2022
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu

15. junija 2022
RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. razredu

24. junij 2021
Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 6. razreda

9. razred

1. september 2021
Objava ministrovega sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ

30. november 2021
Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ (razen Ljudske univerze)

4. maj 2022
Slovenščina

6. maj 2022
Matematika

10. maj 2022
Angleščina (tretji predmet)

1. junij 2022
Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu

Od 1. junija do 3. junija 2022
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu

9. junij 2022
RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 9. razredu

15. junij 2022
Razdelitev obvestil o dosežku učencem 9. razreda

Dostopnost